ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
Εκδηλώσεις
3η Ημερίδα Επιχειρηματικότητας  Κοπή πίτας 2015
 
   
 Χορός 2003 Χορός 2004
   
 Χορός 2006  Χορός 2009
 
   
Κοπή πίτας 2006 Κοπή πίτας
   
Σεμινάρια Σεμινάρια
   
Έκθεση 2009  Έκθεση 2009
 
   
Ημερίδα 2008 Χορός 2010 

 
   
Κοπή πίτας 2010  
 
Φόρτωση...